Tekninen toiminta

APAD Teknologia™ perustuu laitteistossa olevaan aktiiviseen paine-eromittaukseen, ohjauselektroniikkaan, ilmanjakokoteloon, ilmanohjaussäätimiin sekä kaikkien edellä mainittujen teknisten toimintojen toimimiseen yhdessä reaaliaikaisesti ja tarkasti.

TOIMINTA

Käytännössä laitteisto toimii siten, että joko erillisestä ilmanpuhdistuslaitteesta (alipaineistaja) ohjataan ilmaa APAD Multi paineentasaimeen, tai paineentasaus suoritetaan tulevaisuudessa mahdollisesti APAD alipaineistajalla, jossa ko. tekniikka on integroituna ilmanpuhdistimeen.
APAD järjestelmä mittaa reaaliaikaisesti alipaineistettavan tilan paine-eroa suhteessa valittuun ulkopuoliseen tilaan.

Ilmanpuhdistimesta ohjattu, vähintään HEPA H13 suodatettu ilma ohjautuu APAD laitteen ilmanjakokoteloon, jossa ilmanohjausjärjestelmä ohjaa ilmaa ulospuhalluksen ja palautusilman välillä laitteistosta valitun alipainetason mukaisesti. Alipainetaso (tarvittaessa ylipainetaso) voidaan valita 1 Pa tarkkuudella, jota laitteisto myös tarkasti pyrkii noudattamaan.

APAD Teknologia™ ohjaa aktiivisesti ilmaa ulospuhallukseen vain sen määrän, mitä halutun alipainetason saavuttaminen vaatii, ja palauttaa ylimääräisen mikrosuodatetun ilman takaisin tilaan pienentäen merkittävästi lämpöenergian hukkaa.

Laitteen ohjauselektroniikka on koodattu kyseiseen tarkoitukseen soveltuvaksi yhdessä ilmanohjausmoottorien ja paine-eromittauksen kanssa, saavuttaen erittäin tarkan paine-eron ylläpitämisen.

APAD Teknologia™ tuo alipaineistamisen energiatehokkuuden sekä työ- ja ympäristöturvallisuustekijät kokonaan uudelle aikakaudelle. Lue lisää "APAD tekniikka - Edut"