Tekninen toiminta

APAD Teknologia™ perustuu laitemallista riippuen laitteistossa olevaan aktiiviseen paine-eromittaukseen, ohjauselektroniikkaan, ilmanjakokoteloon, ilmanohjaussäätimiin sekä kaikkien edellä mainittujen teknisten toimintojen toimimiseen yhdessä reaaliaikaisesti ja tarkasti. Integroiduissa laitteissa kuten APAD sisäilmakojeissa että AP315 alipaineistajassa laitteissa on myös oma suodatusjärjestelmänsä sekä portaattomasti säädettävä puhallinmoottori.

TOIMINTA

Käytännössä laitteisto toimii automatisoidusti siten, että joko erillisestä ilmanpuhdistuslaitteesta (alipaineistaja) ohjataan ilmaa APAD Multi paineentasaimeen, tai paineentasaus suoritetaan APAD alipaineistajalla, jossa ko. tekniikka on integroituna ilmanpuhdistimeen.
APAD järjestelmä mittaa reaaliaikaisesti alipaineistettavan tilan paine-eroa suhteessa valittuun ulkopuoliseen tilaan.

Ilmanpuhdistimesta ohjattu, yleensä vähintään HEPA H13 suodatettu ilma ohjautuu APAD laitteen ilmanjakokoteloon, jossa automaattisesti säätyvä ilmanohjaussiivistö ohjaa ilmaa ulospuhalluksen ja palautusilman välillä laitteistosta valitun alipainetason mukaisesti. Alipainetaso (tarvittaessa ylipainetaso) voidaan valita 1 Pa tarkkuudella, jota laitteisto myös tarkasti pyrkii noudattamaan.

APAD Teknologia™ ohjaa aktiivisesti ilmaa ulospuhallukseen vain sen määrän, mitä halutun / säädetyn alipainetason saavuttaminen vaatii, ja palauttaa ylimääräisen mikrosuodatetun ilman takaisin tilaan pienentäen merkittävästi lämpöenergian hukkaa.

Laitteen ohjauselektroniikka on koodattu kyseiseen tarkoitukseen soveltuvaksi yhdessä ilmanohjausmoottorien ja paine-eromittauksen kanssa, saavuttaen erittäin tarkan paine-eron ylläpidon.

APAD Teknologia™ tuo alipaineistamisen energiatehokkuuden sekä työ- ja ympäristöturvallisuustekijät kokonaan uudelle aikakaudelle.