APAD innovaation tausta

APAD Teknologia™ (Active Pressure Adjustment Device) on patentoitu Suomalainen innovaatio jatkuvaa epäpuhtauksien ilmansuodatusta sekä alipaineen hallintaa vaativiin kohteisiin. Laitteisto ensi kertaa yhdistää ja automatisoi kaksi ilmateknistä suhdetta_ A) jatkuvan rajoittamattoman ilmansuodatusnopeuden sekä B) rajoitetun / säädetyn alipainetason ylläpidon. Käytännössä siis laitteistolla voidaan muodostaa epäpuhtaisiin tiloihin olosuhteita, APAD laitteisto tehokkaasti koko ajan poistaa suodattamalla epäpuhtauksia ilmasta, ja samalla tilojen välistä painesuhdetta jatkuvasti mitaten APAD laitteisto ohjaa alipaineen muodostamiseksi tarvittavan ilmamäärän ulos. Tämä ilmamäärän ohjaus tapahtuu kierrätysilmakanavan ja automaattisesti säätyvien ilmanohjaussiipien avustuksella, jolloin puhallinmoottorin kierroslukua ei tarvitse säätää, ja ilman epäpuhtauksien suodatusteho säilyy koko ajan korkeana. Tyypillisä suodatettavia epäpuhtauksia kiinteistöissä ja rakennustyömailla ovat mm. pölyt, kvartsi, asbesti, mikrobit, kuidut, teollisten proessien jäämät, metalliepäpuhtaudet ym. 

Lähtökohdat innovaatiolle ovat tulleet rakennusalan pölyntorjunnan ja alipaineistamisen pölyntorjuntaa koskevien ilmamääreiden vaatimusten mukaisen laitteiston puutteesta. Lisäarvona edellä mainittujen seikkojen korjaamisen ohella APAD Teknologia™ luo samalla aivan uudenlaiset standardit pölyntorjunnan työ- ja ympäristö-turvallisuudelle, sekä mahdollistaa tarvittaessa huomaattavasti aiempaa suurempien ilmamäärien prosessoinnin pienissäkin tiloissa. Perinteiset menetelmät ovat usein myös runsaasti korvausilmaa vaativia, ja siten lämpöenergiaa tarpeettomasti hukkaavia.