Teollisuus

Teollisuuden eri aloilla pöly-, pienhiukkas- ja mikrobikuormaa muodostuu monilla eri aloilla, ja pienhiukkasia puhdistetaan esimerkiksi tuotantotilojen ilmasta erilaisilla, yleensä suuritehoisilla (m3/h), ilmanpuhdistusjärjestelmillä. Kyseisten ilmanpuhdistimien prosessi-ilmamäärien ollessa suuria, on laitteista harvoin mahdollista ohjata poistoilmaa ulospuhallukseen suuren lämpöhävikin tai ylisuuren alipaineen välttämiseksi. Ilman alipaineistavaa vaikutusta ilmanpuhdistimet eivät kuitenkaan toimi yhtä tehokkaasti kuin alipaineasennuksella. Tällöin laitteistot toimivat tasapaineisena, jolloin ilmamassa ei liiku hallitusti koko ajan kohti suodatinlaitetta, vaan tehokkain ilmansuodatus tapahtuu prosessi-ilman ilmanottoaukon lähettyvillä.

Myös ilman ohjaaminen suuritehoisesti esimerkiksi kahden tuotantotilan välillä saattaa muodostaa tiloihin ylisuuria ilmavirtauksia ja/tai paine-eroja, jotka voivat haitata tuotantoa.

APAD Teknologian™ avulla kyseisen kaltaisiin teollisiin ilmanpuhdistimiin voidaan liittää paineentasainjärjestelmiä, ja tekniikan yhdistäminen laitosten jo olemassa oleviin puhdistusjärjestelmiin on usein mahdollista. Teknologian myötä APAD laitteistosta voidaan asentaa matala alipainetaso, esimerkiksi 2-5 Pa, jolloin ulosvirtaavan ilman määrä on vähäinen, mutta tiloihin saadaan muodostettua hallittu ja aktiivinen alipainetaso. Alipaineen muodostumisen johdosta ilma tuotantotilassa alkaa liikkumaan kohti alkuperäistä ilmanpuhdistusjärjestelmää aiempaa tehokkaammin, jolloin samasta ilmanpuhdistimesta saadaan aikaan aiempaa parempi suodatustehokkuus.