APAD Multi - paineentasain

APAD Teknologian™ Multi-paineentasain on alipaineistajaan, alipaineistajiin tai muihin mikrosuodatuksella varustettuihin ilmanvaihtokojeisiin yhdistettävä erillinen paineentasainlaite. APAD paineentasauksen käyttöön siirtyminen ei näin vaadi uuden alipaineistuskaluston hankintaa vaan se voidaan liittää markkinoilla olemassa oleviin ilmakanavahalkaisijaltaan ≤ 315mm mikrosuodattimilla varustettuihin alipaineistajiin.

APAD Multi noudattaa Teknologian ominaistoimintatapaa muodostaen halutun alipainetason työtilaan tai osastointiin samalla valvoen ja ylläpitäen alipainetta paine-eromuutoksienkin yhteydessä. APAD Multi paineentasain on varustettu hälytysjärjestelmällä, joka hälyttää ylisuuren tai heikon alipaineen vallitessa. Hälytysjärjestelmään voidaan liittää erilaisia 24V hälyttimiä, kuten sireeni, valomajakka yms.

APAD Multi on varutettu myös tallennuslaitteistolla joka tallentaa paine-ero- ja hälytystiedot CSV-tiedostomuotoon. Tallennustiedot ovat luettavissa esim. Excel-ohjelmistolla. 

Laitteen paine-eroanturi on irroitettavissa, ja sen ohjauskaapelia voidaan pidentää, jolloin pane-eromittaus voidaan suorittaa kauempaakin itse paineentasaimen fyysiseen sijaintiin nähden.

Paineentasain voidaan sijoittaa tarvittaessa osastoon tai osaston ulkopuolelle. Osaston ulkopuolelle sijoitettuna kierrätys-/palautusilma ohjataan kierrätysilmakanavasta letkulla tai putkella takaisin osastoon. Laitteistoa voidaan hyödyntää tilojen stabiilissa alipaineistuksessa sekä ylipaineistuksessa.

Ohessa olevasta laskurista voidaan laskea arvio saavutettavasta energiasäästöstä APAD paineentasainta hyödynnettäessä:

lataa_laskuri.jpg

Tekniset tiedot:

Koko PxLxK                          
Paino                                  
Liitäntä                               
Ilmakanava                          
Painesäätöalue (ali- & ylipaine) 
Hälytysjärjestelmä                  
Paine-ero ja hälytystallennus     

85x55x70 cm
36 kg
240V / 50Hz
Ø 315 mm
0-50 Pa
On, x2
On, CSV

APAD_web_2_iso.jpg