APAD Multi - paineentasain

APAD Teknologian™ Multi-paineentasain on alipaineistajaan, alipaineistajiin tai muihin mikrosuodatuksella varustettuihin ilmanvaihtokojeisiin yhdistettävä erillinen paineentasainlaite. APAD paineentasauksen käyttöön siirtyminen ei näin vaadi uuden alipaineistuskaluston hankintaa vaan se voidaan liittää markkinoilla olemassa oleviin ilmakanavahalkaisijaltaan ≤ 315mm mikrosuodattimilla varustettuihin alipaineistajiin.

APAD Multi noudattaa Teknologian ominaistoimintatapaa muodostaen halutun alipainetason työtilaan tai osastointiin samalla valvoen ja ylläpitäen alipainetta paine-eromuutoksienkin yhteydessä. APAD Multi paineentasain on varustettu hälytysjärjestelmällä, joka hälyttää ylisuuren tai heikon alipaineen vallitessa. Hälytysjärjestelmään voidaan liittää erilaisia 24V hälyttimiä, kuten sireeni, valomajakka yms.

APAD Multi on varutettu myös tallennuslaitteistolla joka tallentaa paine-ero- ja hälytystiedot CSV-tiedostomuotoon. Tallennustiedot ovat luettavissa esim. Excel-ohjelmistolla. 

Laitteen paine-eroanturi on irroitettavissa, ja sen ohjauskaapelia voidaan pidentää, jolloin pane-eromittaus voidaan suorittaa kauempaakin itse paineentasaimen fyysiseen sijaintiin nähden.

Paineentasain voidaan sijoittaa tarvittaessa osastoon tai osaston ulkopuolelle. Osaston ulkopuolelle sijoitettuna kierrätys-/palautusilma ohjataan kierrätysilmakanavasta letkulla tai putkella takaisin osastoon. Laitteistoa voidaan hyödyntää tilojen stabiilissa alipaineistuksessa sekä ylipaineistuksessa.

Tekniset tiedot:

Koko PxLxK                          
Paino                                  
Liitäntä                               
Ilmakanava                          
Painesäätöalue (ali- & ylipaine) 
Hälytysjärjestelmä                  
Paine-ero ja hälytystallennus     

85x55x70 cm
36 kg
240V / 50Hz
Ø 315 mm
0-50 Pa
On, x2
On, CSV

APAD_web_2_iso.jpg

APAD AP315 alipaineistaja

APAD Teknologian™ AP315 alipaineistja on itsenäinen alipaineistaja integroituna APAD paineentasaintekniikalla. Laite on varustettu omalla laitesuodatuksella, jonka mikrosuodatin on tasoa H13 / H14.

APAD AP315 noudattaa Teknologian ominaistoimintatapaa muodostaen halutun alipainetason työtilaan tai osastointiin samalla valvoen ja ylläpitäen alipainetta paine-eromuutoksienkin yhteydessä. APAD AP315 alipaineistaja paineentasain on varustettu hälytysjärjestelmällä, joka hälyttää ylisuuren tai heikon alipaineen vallitessa. Hälytysjärjestelmään voidaan liittää erilaisia 24V hälyttimiä, kuten sireeni, valomajakka yms.

APAD AP315 on varutettu myös tallennuslaitteistolla joka tallentaa paine-ero- ja hälytystiedot CSV-tiedostomuotoon. Tallennustiedot ovat luettavissa esim. Excel-ohjelmistolla. 

Laitteen paine-eroanturi on irroitettavissa, ja sen ohjauskaapelia voidaan pidentää, jolloin pane-eromittaus voidaan suorittaa kauempaakin itse paineentasaimen fyysiseen sijaintiin nähden.

Paineentasain voidaan sijoittaa tarvittaessa osastoon tai osaston ulkopuolelle. Osaston ulkopuolelle sijoitettuna kierrätys-/palautusilma ohjataan kierrätysilmakanavasta letkulla tai putkella takaisin osastoon. Laitteistoa voidaan hyödyntää tilojen stabiilissa alipaineistuksessa sekä ylipaineistuksessa.

Tekniset tiedot:

Ilmamäärä (Bellmouth)
APAD automatiikka
Ohjaus
Paine-eromittaus
Liitäntä
Puhallinmoottorin teho
Hälytysjärjestelmä
Koko PxLxK (sis. ilmakanavayhteet)      
Paino                                  
Ilmakanava                                          
Paine-ero ja hälytystallennus
Käyntituntimittari    
Suodatintukkeuman merkkivalo
Karkeasuodatin
Mikrosuodatin

>2100 m3/h
Kyllä
Digitaalinen
0-50 Pa
230V/50Hz
750W
2x24V
129x69x92 cm
70 kg
Ø 315 mm
On, CSV
Kyllä
Kyllä
G4
H14

Integra_2_pienempi.jpg

APAD sisäilmakojeet

APAD sisäilmakojeet toimivat pääasiallisesti kuten yllä esitelty AP315 alipaineistaja. Sisäilmakojeet kuitenkin asennetaan usein hallitsemaan isoja tai isohkoja epäpuhtaita ilmatiloja, kuten koulujen kellarit tms. ja tästä syystä laitteiston koko on muita APAD laitteita suurempi, sillä laitteisto käyttää suurempaa puhallintekniikka, ja ilmavirtauksia on enemmän optimoitu.

APAD sisäilmakojeet ovat myös yleensä huomattavasti enemmän automatisoitu etäohjauksen, etähälytysten sekä digitaalisen seuranta- ja raportointipalvelujen myötä.

Sisäilmakojeet on usein tehdään ns. perusrunkoon, kuitenkin kohteen tarpeet huomioiden ja tarvittavin osin customoiden.

APAD sisäilmakojeita on menestyksekkäästi käytetty mm. koulurakennuksissa, joissa epäpuhdas kellaritila on aiheuttanut koulun muihin opiskelutiloihin sisäilma- ja/tai terveyshaittaa. Sisäilmakoje muodostaa ko. tapauksessa kellarin ja opiskelutilojen välille kontrolloidun alipaineen mukautuen muutostilanteisiin, ja eliminoiden epäpuhtauksieen siirtymisen opiskelutiloihin.

Tekniset tiedot:

Ilmamäärä (Bellmouth)
APAD automatiikka
Ohjaus
Paine-eromittaus
Liitäntä
Puhallinmoottorin teho
Hälytysjärjestelmä
Koko PxLxK (sis. ilmakanavayhteet)    
Paino                                  
Ilmakanava                                          
Paine-ero ja hälytystallennus
Käyntituntimittari    
Suodatintukkeuman merkkivalo
Karkeasuodatus, myös custom
Mikrosuodatus, myös custom

"custom" m3/h
Kyllä
Digitaalinen
0-50 Pa
230V/50Hz
"custom"
2x24V
"custom"
n. 140 kg
Ø 315 mm
On, CSV
Kyllä
Kyllä
G4
H14

Sisailma_APAD_a2.jpg