Sisäilmakorjaus

"Ilmatilan erotukseen perustuva sisäilmakorjaus säästää helposti satojakin tuhansia euroja, ja on toiminnaltaan nopeampi ja varmempi kuin perinteinen peruskorjaus"

APAD sisäilmatekniikka perustuu patentoituun APAD Teknologiaan, jolla voidaan muodostaa hallittuja ja muutoksiin sopeutuvia aktiivisia alipaineistettuja tiloja rakennuksen muihin tiloihin nähden. Alunperin rakennustyömaiden pölyntorjuntatyön parantamiseksi kehitetty tekniikka on löytänyt tiensä muun muassa sisäilmaongelmaisten koulujen kellaritilojen vaikutusten eliminoimiseksi.
Aktiivisella paineentasaintekniikalla on toteutettu ongelmaisten koulujen kellaritilojen kontrolloituja alipaineistuksia, joissa epäpuhtauksien kulkeutuminen estyy muutoksiin sopeutuvan aktiivisen alipaineistuksen avulla. Samalla itse kellaritilojen ilmaa suodatetaan suurella voluumilla, jolloin myös itse ongelmatilojen ilmanlaatu on saatu parantumaan jopa hyvälle tasolle.
"Koulumme sisäilmaongelmaiseen kellariin asennettu järjestelmä on muuttanut koko koulumme sisäilman laadun, ja voimme jälleen keskittyä itse koulutyöhön ja opiskeluun” Rehtori Vesa Ahtola, Kauttuan koulu
Sisailma_APAD_iso.jpg IMG_8208.JPG

Tekninen toiminta

Aktiivisella alipaineistuksella rakennuksen epäpuhtaat osat voidaan erottaa ilmanhallinnallisesti puhtaista tiloista, jolloin epäpuhtauksien kulkeutuminen katkaistaan kontrolloidulla alipaineella. Alipaineen käyttäminen kyseisessä tarkoituksessa ei sinällään ole uutta, mutta aiempi tekniikka on toteutettu laskennallisesti "keskimäärin hyvänä", jolloin jo lähtökohtaisesti tiedetään, ettei epäpuhtauksien kulkeutuminen ole täysin hallinnassa painesuhteisiin vaikuttavista muutostilanteista johtuen, esimerkiksi IV-kojeen toimiessa eri teholla ei vuorokaudenaikoina.

Aktiivisella alipaineistuksella paine-ero muodostetaan ongelmatilan ja puhtaan tilan välille, jolloin paineentasaimen laiteohjauksesta valitaan ylläpidettävä alipaine, esim. -5 Pa. Tätä ennen asiantunteva urkoitsija on tarkastanut ja tarvittaessa korjannut suurimmat vaippa- ja kerrosepätiiveydet. Mikäli laitteisto on asennettu kiinteästi myös imukanavisto ongelmatilassa on rakennettu.

Asennus- ja asetustöiden jälkeen laitteisto kontrolloi alipainetta, ja estää epäpuhtauksien kulkeutumisen vaikka rakennuksessa tapahtuu runsaasti paine-eron muutostilanteita. Laitteistossa on sisäänrakennettu hälytyslogiikka ongelmatilanteiden huomauttamiseksi, sekä käyttödatan reaaliaikainen seuranta ja tallennus.

Käytännössä laitteisto siis ulospuhaltaa ilmaa kulloinkin sen verran kuin tarvittavan alipaineen muodostaminen vaatii. Paine-eron muutostilanteissa laite kompensoi muutosta ulospuhallusilmamäärän muutoksella. Alipainetta ei ohjata moottorin kierroslukua muuttamalla, vaan ongelmatilan ilmaa prosessoidaan koko ajan runsaasti epäpuhtauksien eliminoimiseksi. Näin säätötarkkuus säilyy erinomaisena, ja samalla myös itse ongelmatilan ilma puhdistuu usein hyvälle tasolle.

Edut

1, Kustannustehokas - toimii usein tehokkaammin kuin kallis peruskorjaus. Kustannusero helposti satoja tuhansia euroja.
2. Erottaa epäpuhtaan ilmatilan välittömästi - oireilua aiheuttavien epäpuhtauksien kulkeutuminen loppuu nopeasti
3. Tarkka, nopea ja aktiivinen - säätää ja ylläpitää alipainetta aiemmin totuttua tarkemmin, ja mukautuu muutoksiin
4. Säästää lämpöenergiaa - Ulospuhaltaa vain sen määrän joka alipaineelle kulloinkin tarpeellista. Tiiveyksiä parantamalla missä tahansa rakennuksen elinkaaren vaiheessa voidaan energiatehokkuutta parantaa entisestään 
5. Voidaan asentaa nopeasti myös väliaikaisesti - saadaan eliminoitua altisteet nopeasti toimenpidesuunnittelun ajaksi

Esimerkkejä toteutuksista

Kauttuan koulu, Eura - Sisäilmaongelmaisen kellaritilan ilmanerotus, kesä 2016
Vaikea kellaritilan sisäilmaongelma aiheutti koko koulurakennuksen sisäilman saastumista. Haittaa aiheuttivat muun muassa vanhat öljysäiliöt, ja kattilat, mikrobi- ja kosteusvauriot, varastoitujen liuottimien vuodoista aiheutuneet päästöt, kuidut jne. Suomen ensimmäinen kellaritilan APAD tekninen alipaineistuskohde, jossa altisteet saatiin kitkettyä nopeasti pois koulun sisäilmasta, ja koko rakennuksen sisäilman laatu muuttui merkittävästi. Jäljemmin havainnoituna ei sisäilmaoireilua ole esiintynyt. 
Peruskorjauksena toteutettuna kustannusarvio useita satoja tuhansia, nyt toteutettuna joitakin kymmeniä tuhansia.
(Ref. Vesa Ahtola, rehtori Kauttuan koulu, urakoitsija Rakennustekniikka Seppä Oy)

Keskustan koulu, Harjavalta - Sisäilmaongelmaisen kellaritilan ilmanerotus, syksy 2016
Erittäin vaikea kellaritilan sisäilmaongelma, jossa etenkin öljyt sekä kosteus-ja mikrobilähteet pilanneet kellarin sisäilmaa voimakkaasti. Kellarin sisäilma kulkeutui aiemmin jatkuvasti isohkon koulun muihin osiin. Aktiivinen APAD tekninen alipaineistus toteutettu syksyn 2016 aikana, jonka jälkeen epäpuhtauksien kulkeutuminen on saatu katkaistua, ja koulun sisäilman laatu muuttunut oleellisesti. Myös aiemmin poikkeuksellisen heikko ilmanlaatu iitse kellaritilassa on muuttunut huomattavasti paremmaksi.
Peruskorjauksena toteutettuna kustannusarvio useita satoja tuhansia, nyt toteutettuna joitakin kymmeniä tuhansia.
(Ref. urakoitsija Rakennustekniikka Seppä Oy)

APAD sisäilmakorjausmenetelmät on esitelty ja lanseerattu Sisäilmastoseminaari 2017 tapahtumassa 15.3.2017, ja seurantajakso sekä kohteiden automatisointi esitelty Sisäilmastoseminaari 2019 tapahtumassa.