Rakentaminen ja saneeraus

Rakennus- ja saneerausalan pölyntorjunta, ja siihen liittyvät ongelmat ovat toimineet lähtökohtana APAD Teknologian™ innovaatiolle ja kehittämiselle.


Rakennusalalla pölyä muodostuu erilaisissa purkutöissä, betonin työstössä sekä muun muassa hiontatyövaiheissa, laastin sekoituksessa ja eri vaiheissa puuta työstettäessä. Purkupölyistä tunnetusti haitallisimpia ovat asbestipöly, kreosootti sekä betoni- ja kivipölyt jotka aina sisältävät jossain määrin kvartsia. Kvartsi itsessään on esimerkiksi haitta-aine jonka pitoisuus ilmassa on laissa säädetty (2020).

IMG_0328.JPG IMG_9743.jpgAPAD Teknologia™ mahdollistaa pölyntorjunnan suorittamisen työ- ja ympäristöturvallisesti, hallitusti ja energiatehokkaasti. Työtilan alipaine voidaan säätää tarkasti halutulle tasolle, ja se laitteisto mukautuu paine-eron muutostilanteissa pyrkien korjaamaan painehäviötä. Kontrolloitu alipaine on SE seikka jolla pölyn leviäminen työtilasta estetään. Teknologiaa käytettäessä kylminä ajanjaksoina lämpöenergian säästö yksittäiselläkin työmaalla on merkittävä, ja samalla APAD tekniikka on ainoa rakennusalan pölyntorjuntaohjeiden mukaiset ilmamääreet täyttävä järjestelmä, ja joka saman aikaisesti maksaa koko ajan itseään takaisin lämpöenergian säästön sekä työ- ja ympäristöturvallisuuden parantamisen muodossa. 

Pölyntorjuntatyössä paine-eron vaihdellessa ovien aukeamisen, osastoinnin rikkoutumisen tai muun inhimillisen virheen seurauksena, kiinteistön muiden tilojen ilmanvaihdon ilmavirtuaksen muuttuessa tai vaikkapa hissien liikkuessa APAD Teknologia™ valvoo ja reagoi paine-eron muutoksiin alipaineen säilyttämiseksi parantaen työ- ja ympäristöturvallisuutta merkittävästi estäen pölyn leviämisen työtilasta. APAD Teknologia on patentoitu Suomalainen innovaatio.